Startersbegeleiding

Starters willen over het algemeen zo snel mogelijk aan de slag met hun onderneming. Alle administratieve en financiële zaken zijn vaak een noodzakelijk kwaad. In de loop der jaren hebben wij veel starters begeleid o.a. bij het maken van een ondernemingsplan, het opstellen van (balans- en liquiditeits)prognoses, het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken, het aanvragen van financieringen en het daadwerkelijk opstarten van de administratie. Na de start kunnen we naar behoefte blijven begeleiden/coachen.

 

Het verzorgen van (her)financieringen

Bij een eventuele (her)financiering van uw onderneming komt veelal meer kijken dan u denkt. Wij kunnen dit traject geheel voor u verzorgen. We treden in contact met uw huisbankier en vragen desgewenst een concurrerende offerte aan. Wij beschikken over directe ingangen bij de banken en kunnen waar nodig bemiddelen. Ook het opstellen van de diverse voor de aanvraag noodzakelijke stukken kunt u aan ons overlaten.

 

Het begeleiden van aan- en verkooptrajecten

Wilt u een onderneming kopen of verkopen, onderschat dit proces dan niet. Voorkomen dient te worden dat u zaken over het hoofd ziet of niet goed vastlegt. Wij kunnen u zowel als verkoper of koper begeleiden, waarbij we uiteraard slechts voor 1 partij optreden en diens belangen behartigen. Indien nodig schakelen we naast onze eigen kennis en ervaring extra expertise in (jurist, notaris etc.).

Wij helpen u bij het verkoopklaar maken van uw onderneming, stellen de (ver)koopprijs en de voorwaarden vast, beoordelen de overname van eventuele bestaande contracten (o.a. huur- en personeelscontracten), beoordelen de (ver)koopovereenkomst, geven advies over de manier van koop/verkoop (overname activa of aandelenoverdracht, kopen als eenmanszaak of in een B.V.), kunnen de financiering regelen, brengen de fiscale consequenties in kaart, stellen begrotingen op enzovoorts. Of u nu koopt of verkoopt, wij halen er voor u het maximale resultaat uit op basis van de voor u meest gunstige (fiscale) constructie.